Κατηγορίες » Κατηγορίες Βίντεο » Ιατρική Σχολή
ΕπιλεγμέναΔημοφιλήΑξιολόγησηΗμερολογιακά

Τελετή Αναγόρευσης του Riccardo A.Audisio

Μονάδα Δικτύων & Επικοινωνιών | 30/6/2017 | Διάρκεια: 00:49:10

Τελετή Αναγόρευσης του Riccardo A.Audisio

Κατηγορίες: Ιατρική Σχολή

Προβολές : 650


Η Σημειακή Καταγραφή ΝΛ και Χρήσης Αντιβιοτικών σε εθνικό και...

Μονάδα Δικτύων & Επικοινωνιών | 18/11/2016 | Διάρκεια: 00:00:13

Η Σημειακή Καταγραφή ΝΛ και Χρήσης Αντιβιοτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Κοντοπίδου Φ.)

Κατηγορίες: Έλεγχος Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Προβολές : 1289


Εθνική σημειακή καταγραφή λοιμώξεων - Χαιρετισμοί:...

Μονάδα Δικτύων & Επικοινωνιών | 18/11/2016 | Διάρκεια: 00:00:13

Εθνική σημειακή καταγραφή λοιμώξεων - Χαιρετισμοί: Πανεπιστήμιο Κρήτης (Γκίκας Α.)

Κατηγορίες: Έλεγχος Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Προβολές : 1245


Ενημέρωση για τον Νέο Ιό Η1Ν1

Μονάδα Δικτύων & Επικοινωνιών | 6/10/2009 | Διάρκεια: 01:13:04

Ενημέρωση για τον Νέο Ιό Η1Ν1

Κατηγορίες: Σεμινάρια

Προβολές : 2824


Μελέτες Περιπτώσεων (case studies) Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και...

Μονάδα Δικτύων & Επικοινωνιών | 18/11/2016 | Διάρκεια: 00:00:13

Μελέτες Περιπτώσεων (case studies) Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Συμπλήρωση Εντύπων Συλλογής Δεδομένων (Αστρινάκη Ε.)

Κατηγορίες: Έλεγχος Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Προβολές : 749


Λοιμώξεις σε Νεογνά (NEO), Δέρματος και Μαλακών Μορίων (SST),...

Μονάδα Δικτύων & Επικοινωνιών | 18/11/2016 | Διάρκεια: 00:00:13

Λοιμώξεις σε Νεογνά (NEO), Δέρματος και Μαλακών Μορίων (SST), Γαστρεντερικού (GI) ( Μπολίκας Ε.)

Κατηγορίες: Έλεγχος Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Προβολές : 666


Λοιμώξεις του Αναπνευστικού (PNEU, LRI) και Λοιμώξεις Χειρουργικού...

Μονάδα Δικτύων & Επικοινωνιών | 18/11/2016 | Διάρκεια: 00:00:13

Λοιμώξεις του Αναπνευστικού (PNEU, LRI) και Λοιμώξεις Χειρουργικού Πεδίου (SSI) (Ρουμπελάκη Μ.)

Κατηγορίες: Έλεγχος Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Προβολές : 646


Αιματογενείς Λοιμώξεις (BSI) και Λοιμώξεις Συνδεόμενες με...

Μονάδα Δικτύων & Επικοινωνιών | 18/11/2016 | Διάρκεια: 00:00:13

Αιματογενείς Λοιμώξεις (BSI) και Λοιμώξεις Συνδεόμενες με Ενδαγγειακό Καθετήρα (CRI)- Ουρολοιμώξεις (UTI) (Μεσσαριτάκη Α.)

Κατηγορίες: Έλεγχος Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Προβολές : 599


Κατευθυντήριες Οδηγίες Συλλογής Δεδομένων, Συμπλήρωσης...

Μονάδα Δικτύων & Επικοινωνιών | 18/11/2016 | Διάρκεια: 00:00:13

Κατευθυντήριες Οδηγίες Συλλογής Δεδομένων, Συμπλήρωσης Εντύπων & Online Ηλεκτρονικών Φορμών για τη Μελέτη Επιπολασμού...

Κατηγορίες: Έλεγχος Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Προβολές : 631


Παρουσίαση Αποτελεσμάτων από την Πιλοτική Εφαρμογή της...

Μονάδα Δικτύων & Επικοινωνιών | 18/11/2016 | Διάρκεια: 00:00:13

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων από την Πιλοτική Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Μελέτης Επιπολασμού των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων...

Κατηγορίες: Έλεγχος Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Προβολές : 344


Έναρξη σεμιναρίου

| 26/7/2007 | Διάρκεια: 00:08:04

Κατηγορίες: Ημερίδες

Προβολές : 1034


Χειρουργείο Διαθλαστικής Χειρουργικής μέρος Α

Μονάδα Δικτύων & Επικοινωνιών | 13/4/2007 | Διάρκεια: 00:19:05

Χειρουργείο Διαθλαστικής Χειρουργικής μέρος Α

Κατηγορίες: Σεμινάρια

Προβολές : 1661


Χειρουργείο Διαθλαστικής Χειρουργικής μέρος B

Μονάδα Δικτύων & Επικοινωνιών | 13/4/2007 | Διάρκεια: 00:19:05

Χειρουργείο Διαθλαστικής Χειρουργικής μέρος B

Κατηγορίες: Σεμινάρια

Προβολές : 1741


Χειρουργείο Διαθλαστικής Χειρουργικής μέρος Γ

Μονάδα Δικτύων & Επικοινωνιών | 13/4/2007 | Διάρκεια: 00:30:26

Χειρουργείο Διαθλαστικής Χειρουργικής μέρος Γ

Κατηγορίες: Σεμινάρια

Προβολές : 1957


Χειρουργείο Διαθλαστικής Χειρουργικής μέρος Δ

Μονάδα Δικτύων & Επικοινωνιών | 13/4/2007 | Διάρκεια: 00:04:37

Χειρουργείο Διαθλαστικής Χειρουργικής μέρος Δ

Κατηγορίες: Σεμινάρια

Προβολές : 1883


Χειρουργείο Διαθλαστικής Χειρουργικής μέρος Ε

| 13/4/2007 | Διάρκεια: 00:04:37

Χειρουργείο Διαθλαστικής Χειρουργικής μέρος Ε

Κατηγορίες: Σεμινάρια

Προβολές : 1650